JM-CONSULT focust op een efficiƫnte aanpak bij de uitvoering van optimalisaties van Comp & Ben. We streven ernaar om binnen een minimale doorlooptijd een aantal logische stappen te doorlopen, zodat er in de tussentijd zo min mogelijk optimalisatiepotentieel verloren gaat.

We bespreken de missie, visie waarden en verwachtingen van de onderneming, een juiste tijdsscope en doelgroep van de betrokken medewerkers.

We brengen de relevante interne en externe ontwikkelingen van de organisatie in kaart. Vervolgens vertalen we de organisatiestrategie naar het gewenste toekomstig personeelsbestand.

We maken een analyse van het huidig personeelsbestand met als doel een inzicht te bekomen in het functioneren van de medewerkers en hun ontwikkelpotentieel.

We brengen de knelpunten tussen de gewenste en huidige situatie in beeld.

Tot slot maken we samen een implementatieplan met mogelijke HR-activiteiten.