JM-CONSULT is een geregistreerde dienstverlener KMO-portefeuille voor de diensten Advies (registratienummer DV.A231476). Dit houdt in dat klanten onder bepaalde voorwaarden 30% of 40% overheidssteun kunnen genieten.

Voor onderstaande diensten die JM-Consult aanbiedt kan u in aanmerking komen om met steun van de KMO-portefeuille uw project te realiseren:

 •  HRM
 • Juridisch advies
 • Organisatie en kwaliteit
 • Welzijn en gezondheid

Wij toetsen tijdens een verkennend gesprek met u af of de gevraagde dienstenondersteuning in overeenstemming is met het wettelijk kader van de KMO-portefeuille. Zo komen bijvoorbeeld diensten die wettelijk verplicht zijn, van permanente of periodieke aard zijn en/of behoren tot gewone bedrijfsuitgaven van een onderneming (bijvoorbeeld financiële controles, courante adviezen, …) en diensten met betrekking tot subsidies niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Hoe werkt het principe van de KMO-portefeuille:

 • U creëert uw virtuele portefeuille via de webapplicatie www.kmo-portefeuille.be.
 • U sluit een overeenkomst tot samenwerking met JM-CONSULT af.
 • U vraagt de subsidie correct en tijdig (minstens 3 weken voor de aanvang van het Advies) aan via de webapplicatie.
 • JM-CONSULT bevestigt uw aanvraag via de webapplicatie binnen de 14 dagen.
 • U stort uw eigen aandeel van de kostprijs (exclusief btw) in de portefeuille binnen de 30 dagen na de bevestiging door JM-CONSULT.
 • De overheid stort haar bijdrage van maximaal 40% (exclusief btw) in de portefeuille.
 • U betaalt via de webapplicatie het volledige bedrag (uw aandeel en de bijdrage van de overheid, beide exclusief btw) aan JM-CONSULT.
 • De btw wordt niet via de webapplicatie vereffend – u dient die, na ontvangst van de factuur van JM-CONSULT en conform de betalingsvoorwaarden, rechtstreeks aan JM-CONSULT te storten.

Voor extra informatie en/of assistentie bij de procedure kunt u ons steeds contacteren of de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille consulteren.