JM-CONSULT focust op een efficiënte aanpak bij de uitvoering van optimalisaties van Comp & Ben. We streven ernaar om binnen een minimale doorlooptijd een aantal logische stappen te doorlopen, zodat er in de tussentijd zo min mogelijk optimalisatiepotentieel verloren gaat.

 

Analyse

Op basis van een uitgebreide inventarisatie van alle beschikbare Comp & Ben documentatie maakt JM-CONSULT een gedetailleerde analyse van de huidige Comp & Ben situatie. We komen hiervoor langs bij de onderneming en vragen de nodige documentatie op, zodat onze klant niet extra belast wordt. In dit stadium hebben we een interview met de zaakvoerder of HR-verantwoordelijke, om meer inzicht te krijgen in de situatie en de Comp & Ben visie.

Advies

Vervolgens formuleert JM-CONSULT een aantal optimalisatievoorstellen die aan de onderneming worden toegelicht. Hierbij focussen we op:

  • Quick-wins

Optimalisaties die op korte termijn te implementeren zijn en die voor snelle meerwaarde zorgen.

  • Geïntegreerde oplossingen op (middel)lange termijn

Optimalisaties die structurele oplossingen omvatten en veelal ingrijpen in de systemen, procedures en tools binnen het bedrijf.

Implementatieplan

Tenslotte helpt JM-CONSULT de onderneming op weg met de uitwerking van de voorgestelde oplossingen, door een implementatieplan uit te stippelen.

  • Quick-wins

Waar mogelijk en nodig zal JM-CONSULT de documentatie en communicatie voorzien (bvb. voor het sociaal secretariaat) zodat de implementatie soepel kan verlopen.

  • Geïntegreerde oplossingen

Op basis van klant-specifieke aspecten werkt JM-CONSULT een plan van aanpak uit voor de projectmatige implementatie van de voorgestelde oplossingen.