JM-CONSULT ondersteunt bedrijven proactief op het vlak van Comp & Ben. Wij identificeren en implementeren (eventueel in samenspraak met uw sociaal secretariaat) de nodige optimalisaties, terwijl onze klanten zich kunnen focussen op de realisatie van hun businessplan.

Gemiddeld bedraagt het aandeel van de loonkosten in Belgische ondernemingen 60 procent, wat maakt dat de optimalisatie van deze loonkost een directe positieve impact heeft op het resultaat  van elke onderneming. Daarnaast is de uitbouw van een evenwichtig verloningsbeleid een must om u als aantrekkelijke werkgever te profileren.

Er zijn tal van mogelijkheden voor loonkostoptimalisatie die veelal onbenut blijven, omdat ze ongekend zijn en/of onterecht als onhaalbaar worden bestempeld.

Het ruimere Comp & Ben beleid wordt vaak geassocieerd met onduidelijke of onvolledige wetgeving, onbereikbare loonsubsidies, rechtsonzekerheid en controles van RSZ en Fiscus. Het vergt een grote expertise en permanente bijscholing om als onderneming hierin de weg te vinden en niet blootgesteld te worden aan risico’s. Toch loont het de moeite om hierin te investeren, want een uitgekiend Comp & Ben beleid laat uw organisatie toe zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren.